Страница Извршног одбора

Синдикални протести

По усвајању измена и допуна новог Статута, изабрани органи и тела и носиоци функција у Синдикату ПТТ Србије настављају да пуноправно раде у складу са започетим мандатом до следећих избора. Функцију Председништва, до окончања изборног процеса и коституисања тог органа, спроводиће Извршни одбор.