• Обавештење- 13. децембар 2019.

  Данас, 13.12.2019. године, одржан је састанак у Влади РС, у којем су учествовали председница Владе Републике Србије, Ана Брнабић, и представници Радне групе Владе РС за ЈП „Пошта Србије“. Том приликом потписан је Споразум, о којем смо вас обавестили у Билтену број 270. Молимо запослене да испоштују наведени Споразум и превазиђу међусобна неслагања. Исти је сачињен да би побољшао лош материјални положај запослених. Од вас очекујемо висок степен толеранције и колегијалности, у циљу очувања добрих међуљудских односа. Билтен за штампу »

 • Обавештење- 13. децембар 2019.

  После неколико састанака Радне групе Владе РС за ЈП „Пошта Србије“ и напорних разговора, 13.12.2019. године је коначно дошло до договора о прекиду протеста и враћање нормалног функционисања Предузећа. Договорено је следеће:
  • Очекивано просечно повећање зараде за све запослене на технолошким пословима (што је око 12.500 запослених) за 13,1% почев од зараде за јануар 2020. године
  • Очекивано просечно повећање зараде око 6,1% почев од зараде за јануар 2020. године за остале запослене (око 2.500,00 запослених)
  • Повећање регреса на 1.000,00 динара у нето износу од 01.01.2020. године
  • Додатно запошаљавање на неодређено време још 100 запослених на технолошким пословима до априла 2020. године и додатних 50 у РЈ РПЛЦ Београд. Мишљења смо да ових 100 ново запослених треба распоредити по организационим деловима (ГПЦ Нови Сад, ГПЦ Ниш и др.)
  • Расподелу средстава свим запосленима из дела добити ЈП „Пошта Србије“ за 2019. годину током марта месеца 2020. године, у складу са одредбама Колектвног уговора – линеарно.
  • Престанак обуставе рада до усаглашавања интерних аката ЈП „Пошта Србије“ ради реализације договореног.
  • Синдикат ПТТ Србије је био врло активан у овим преговорима, коректан и кооперативан, а у циљу изналажења најбољих решења, што је резултирало постизању овог Споразума са Владом Републике Србије. Напред наведено су били предлози нашег Синдиката, што је било прихваћено од свих учесника Радне групе.
  • Напомињем, да ми као репрезентативни синдикат, увек ћемо бранити интересе запослених, користећи сва Законом предвиђена средства синдикалне борбе.
  Билтен за штампу »

 • Обавештење- 12. децембар 2019.

  На седници Председништва Синдиката ПТТ Србије, одржаној 12.12.2019. године, оцењено је да је актуелна ситуација у Предузећу апсолутно неодржива. Одлучено је да се покрену сви могући механизми за решавање горућих проблема. Најпре ћемо покушати да, у договору са пословодством, ставимо ван снаге решења о суспензијама, јер иста апсолутно не помажу у решавању проблема, а све у циљу успостављања нормалног функционисања Предузећа. У противном, а у оквирима законским могућности, свим члановима Синдиката ПТТ Србије пружићемо правну помоћ и заштиту преко адвокатске канцеларије ангажоване од стране Синдиката ПТТ Србије. На крају, а једнако важно, предложићемо наставак социјалног дијалога у оквиру Радне групе Владе Републике Србије за Јавно предузеће „Пошта Србије“, а у циљу свеобухватног побољшања материјалног положаја запослених и услова рада у Предузећу. Билтен за штампу »

 • Обавештење - Истина- 10. децембар 2019.

  Као веома озбиљна, легитимна и одговорна организација смо директно укључени у рад Радне групе Владе РС за ЈП „Пошта Србије“. Постојао је предлог за решење обуставе рада. Као потписници тог решења, сматрамо да је битно да вас обавестимо о истини. Достављене су разне листе о повећању зарада. Колеге испред запослених су пристали на повећање зарада у просеку 6.000,00-7.000,00 динара. Синдикат је предложио бољи предлог, који је прихваћен од свих учесника у Радној групи. Након тога је дошло до промене захтева од стране представника Радне групе из редова запослених, који су поред договорених захтева, тражили повећање масе, иако смо све време говорили о подели исте масе. Чињеница је да имамо одговорност према својим члановима, те се тако и понашамо. Управо смо разговарали са адвокатом који заступа чланство Синдиката ПТТ Србије, где је постављено питање да ли постоји правна заштита радника који одбију да потпишу радни налог!? Одговор је био веома јасан „НЕ ПОСТОЈИ“, зато што су запослени ступили у незакониту обуставу рада. Обавеза нам је да вам поштено саопштимо и апелујемо да се Закон мора поштовати.
  Зато предлажемо да прихватите радне обавезе и не будете директно угрожени

  Билтен за штампу »


 • Обавештење- 09. децембар 2019.

  На јучерашњој седници Радне групе Владе РС, која је, са прекидима, трајала од 16,00 до 23,00 часова, није постигнут договор о прекиду протеста. Разлог, одбијен је предлог Радне групе о изнетом процентуалном повећању зарада. Наиме, предлог је био, да се радницима у технологији, дакле за 12.635 њих, повећа зарада за 13,1% + 3,8% који се враћају, што укупно износи око 17%, а за око 2300 радника у администрацији, повећање буде 6,1% + 3,8% који се враћају, што износи укупно око 10%. Ово је све у оквиру 10% увећања масе за зараду коју је одобрила држава, а у оквиру максималних финансијских могућности Предузећа, да се не угрози његово нормално функционисање. Као што видите, остало је недоречено апсолутно све, без неког конкретног предлога за решење овог проблема, који је подигнут на највиши ниво. Очекујемо наставак преговора и нови предлог – потез Владе Републике Србије. У прилогу шаљемо комплетне табеле са процентима повећања зарада према коефицијентима, које стоје као предлог

  Билтен за штампу »

  Табеле »

 • Обавештење - 06. децембар 2019.

  На јучерашњој седници Радне групе Владе РС, која је, са прекидима, трајала од 16,00 до 23,00 часова, није постигнут договор о прекиду протеста. Разлог, одбијен је предлог Радне групе о изнетом процентуалном повећању зарада. Наиме, предлог је био, да се радницима у технологији, дакле за 12.635 њих, повећа зарада за 13,1% + 3,8% који се враћају, што укупно износи око 17%, а за око 2300 радника у администрацији, повећање буде 6,1% + 3,8% који се враћају, што износи укупно око 10%. Ово је све у оквиру 10% увећања масе за зараду коју је одобрила држава, а у оквиру максималних финансијских могућности Предузећа, да се не угрози његово нормално функционисање. Као што видите, остало је недоречено апсолутно све, без неког конкретног предлога за решење овог проблема, који је подигнут на највиши ниво. Очекујемо наставак преговора и нови предлог – потез Владе Републике Србије.
  У прилогу шаљемо комплетне табеле са процентима повећања зарада према коефицијентима, које стоје као предлог

  Билтен за штампу »


 • Обавештење - 04. децембар 2019.

  Представници Синдиката ПТТ Србије су, због новонастале ситуације у Предузећу, данас обишли београдске радне јединице и поште, да би сагледали ситуацију и чули мишљење запослених. Влада огромно незадовољство због материјалне ситуације свих радника. Изнели смо проценат повећања са пословодством и тиме су сви задовољни. Постоје разлике у подели тог процента и схватању потребе промене нормативних аката, које регулишу ову материју. Покушано је да се договори заједнички став са представницима запослених у Радној групи Владе РС за Јавно предузеће „Пошта Србије“ око поделе договореног процента и да са таквим ставом изађемо и пред пословодство и пред Владу РС, са могућношћу промене коефицијента. Синдикат ПТТ Србије није организатор протеста и обуставе рада, али има разумевање за опште незадовољство свих запослених. Договорени проценат, као и исплату зараде из добити морамо прихватити као реалност. Молимо све чланове Синдиката ПТТ Србије за уздржаност, достојанство и поверење у Синдикат, који чини све могуће, у законским границама, за изналажење најбољег решења. За петак, 06.12.2019. године, заказан је састанак Радне групе Владе РС за Јавно предузеће „Пошта Србије“, када ћемо имати нешто јаснију ситуацију и о чему ћемо вас обавестити.

  Билтен за штампу »

 • Информација - 29. новембар 2019.

  На основу обећања од 22.11.2019. године, да ћемо вас информисати о току преговора око повећања зарада, кроз данашњи билтен то и чинимо. Основни и кључни захтев Синдиката ПТТ Србије, повећање зарада спрам максималних финансијских могућности Предузећа, је усвојен од стране пословодства и Надзорног одбора Предузећа. На данашњој седници Надзорног одбора све што је договорено је и уграђено у Програм пословања за 2020. годину. Усвајање Програма пословања од стране Владе Републике Србије се очекује у року не дужем od 10 дана. Финансијски лимити Предузећа, су указивали да постоји простора за повећање зарада од 10% плус 5% на конто укидања Закона о умањењу плата у јавном сектору. У пакету са повећањем плата, као део договора је уграђена и исплата Зараде из добити за 2019. годину, најкасније до краја марта 2020. године. Захтевано је с наше стране да исплата Зараде из добити буде линеарна, што је и прихваћено. Договорено је да се све ово „стави“ на папир и потпише. Имамо обећања пословодства да ће се, у другој половини 2020. године, заједнички анализирати финансијски резултати Предузећа, те ако постоје услови за то, поново повећати зараде. Најављена је могућност увођења нових услуга, око којих су преговори у току, а које би значајно допринеле пословном успеху Предузећа. Досадашња пракса била је таква да висина зарада није зависила од финансијског успеха Предузећа. Желимо ту лошу праксу изменити управо договором са пословодством о потреби сталне и континуиране анализе могућности даљег побољшања материјалног положаја запослених. Ако у будућности будемо, као Предузеће успели зарадити више, хоћемо да то и расподелимо између себе. Овим договором идемо у том правцу. Други наш циљ – линерно повећање зараде – дакле, у апсолутном износу свима исто, нажалост нисмо успели постићи или бар нисмо упели још у овом тренутку. Током преговора овај наш захтев је стално био на столу. Покушали смо „прогурати“ и комбиновани модел повећања зарада кроз примену различитих процената повећања зрарада за различита радна места. Пословодство је навело да постоје и законске препреке у имплементацији нашег модела повећања зарада. Главни одбор Синдиката ПТТ Србије, на својој седнице одржаној јуче, 28.11.2019. године, донео је одлуку да и даље захтевамо линеарно повећање зарада и да ипак покушамо усагласити споразум са пословодством и по овом питању. Председник Синдиката је на данашњој седници Надзорног одбора, изнео те ставове. Уз сво искрено и дужно поштовање према колегама које имају веће или велике квалифкације, те по том основу са правом и више плате, рачунали смо и рачунамо на њихово разумевање, да би у данашњим тешким околностима било фер да сви добијемо повећање плате у истом апсолутном износу. Рачунамо да би солидарност ове врсте међу нама утицала на „рушење“ одређених антагонизама између „технологије“ и „администрације“, против којих се ми раднички представници, свесрдно боримо. Искрено желимо, помирити и интересе и људе. Чистог образа и искрених намера, идемо напред…

  Билтен за штампу »

 • Саопштење - 25. новембар 2019.

  Синдикат ПТТ Србије обавештава чланство и запослене, да све своје активности (на дневном нивоу), усмерава у правцу повећања зарада. У договору са В.Д. директора Мире Петровић, нећемо излазити у јавност са потенцијалним бројкама и процентима повећања зарада, јер је у току поступак усаглашавања ставова на релацији Влада Републике Србије - ЈП Пошта Србије. Синдикат ПТТ Србије је индиректан, али активан учесник у овом процесу.

  Билтен за штампу »

 • Информације са састанка в.д. директора предузећа и председника синдиката ПТТ Србија - 22. новембар 2019.

  Дана 22.новембра 2019. године, одржан је састанак са в.д. директора Предузећа, госпођом Миром Петровић. Разговор је био конструктиван и коректан, обухваћени су сви проблеми у Предузећу, а акценат је стављен на материјални положај запослених, т.ј. на зараде запослених. О моделитету и висини повећања зарада запослених, в.д. директора Предузећа обавестиће нас након договора у Влади Републике Србије, а најкасније до краја следеће недеље.

  Билтен за штампу »