Актуелно

 • ЗАЈЕДНО СМО ЈАЧИ - ПОСТАНИТЕ И ВИ ЧЛАН СИНДИКАТА
 • ПИТАЈТЕ НАШЕГ АДВОКАТА
 • ЗАЈЕДНО СМО ЈАЧИ - ПОСТАНИТЕ И ВИ ЧЛАН СИНДИКАТА
 • BEOGRAD prognoza
  Image

  О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

  #Синдикат #Пошта #Цена рада

  Председништво Синдиката ПТТ Србије, на својој VIII седници, одржаној дана 22.04.2021. године, заузело је следеће ставове:

  Закључено је да је потребно према пословодству поново делегирати теме недовољног броја извршиоца у технологији, као и хитне набавке технолошких возила, посебно мопеда и бицикала.

  Поводом појашњења о начину обрачуна зараде, које је дато од стране в.д. директора Предузећа, Зорана Ђорђевића, оцењено је да објашњења в.д. директора Предузећа, у појединим својим деловима, имају одређене нелогичности и контрадикторности.

  Стварање сигурносне резерве кроз умањење цене рада у прва три месеца ове године, по нашем мишљењу било је драстично и непримерено високо. Ако укупни фонд зарада на годишњем нивоу износи 13 милијарди динара и поделимо га на 12 месеци, имамо јасну рачуницу колики је фонд зарада на месечном нивоу. Разумемо да постоји потреба „финих подешавања“ и мањих корекција на месечном нивоу, али понављамо, не свакако у овом обиму. На основу својих месечних примања, која би требала да буду приближно иста сваки месец, запослени планирају своје кућне буџете, планирају своја кредитна задуживања и сервисирања својих обавеза по истом, што у оваквом начину обрачуна зарада ствара додатне егзистенцијалне проблеме...

  Опширније у допису


  Допис за штампу
  Image

  ИЗВЕШТАЈ О АКТИВНОСТИМА У ПРОТЕКЛОМ ПЕРИОДУ

  #Синдикат #Пошта #Инфо

  Обавештавамо чланство и запослене да је дана 06.04.2021. године уприличен састанак в.д. директора ЈП „Пошта Србије“, Зорана Ђорђевића, са председником Синдиката ПТТ Србије, Радојем Ђермановићем.

  Кључне теме и питања на овом састанку су биле:

  • Исплата зараде из добити у што бржем периоду;

  • Сагледавање могућности исплате аконтације зараде пре ускршњих празника;

  • Разматрање могућности повећања зарада;

  • Отварање ресторана за исхрану запослених.

  Везано за горе наведене теме, дошло се до заједничких закључака да ће се изаћи у сусрет свим захтевима за побољшањем економског положаја запослених, у мери у којој је то могуће. С тим у вези, постоји добра воља в.д. директора ЈП „Пошта Србије“ да се након сагледавања финансијских показатеља у Предузућу, током лета размотре могућности за повећање зарада. Исплата зараде из добити је извесна.

  Теме са првог састанка су доминирале и на другом састанку, који је одржан дана 12.04.2021. године у проширеном саставу, када су присуствовали председници свих синдиката, која делују у оквиру ЈП „Пошта Србије“. Овом састанку су присуствовали, поред в.д. директора Зорана Ђорђевића, и извршни директори Милош Ђурић и Владимир Димитријевић. Једина нова информација, која је изнешена на овом састанку, односи се на испостављање захтева према Влади Републике Србије за превођење у радни однос на неодређено време 369 извршилаца.

  Обавештавамо вас такође да су одржани и састанци синдикалних територија II (Војводина) и III (централна Србија), ради усаглашавања праваца и поља деловања нашег синдиката у будућем периоду.


  Допис за штампу
  Image

  САСТАНАК СИНДИКАЛАЦА СА ДЕЛОМ РУКОВОДСТВА

  #Синдикат #Пошта #Инфо

  Данас је одржан заједнички састанак дела пословодства са председницима синдиката, регистрованих у оквиру Предузећа. Са стране пословодства, састанку су присуствовали: извршни директори Милош Ђурић и Владимир Димитријевић, директор Функције економских послова и набавке, Ана Хаџи Дашић, директор Функције управљања кадровима и корпоративне одговорности, Данијела Рајковић, и директор Функције поштанске мреже, Дејан Шијак.
  Тема састанка је била измена Колективног уговора за Предузеће, која се односи на сврставање Covid 19 у теже болести и исплата боловања у износу 100%, за Covid позитивне, почев од потписивања Анекса Колективног уговора. Напомињемо да је наш Синдикат ово тражио у два наврата; 26.11. и 03.12.2020. године, када су упућивани дописи бившем пословодству, али је ова тема тек сада дошла на ред.

  Очекујемо убрзо потписивање Анекса Колективног уговора Предузећа по наведеном питању.
  Поред овога, Синдикат ПТТ Србије је поново поставио питање исплате зараде из добити, расхода мопеда и бицикала, и набавке нових, Пос терминала, као и питање стамбене политике.
  Изнели смо став да је наша идеја добрих дванаест плата, без тринаесте, с тим што је потребно да се кроз пословну годину повећава плата и да се улаже у инвестиције. То по нама јесте трајно решење материјалног положаја запослених, али у овом тренутку, остварену добит из претходне године треба исплатити, обзиром да Планом пословања за 2021. годину није предвиђено повећање зараде, него то морамо тражити ребалансом Плана.
  Конкретан одговор или рок није дат, осим да ћемо врло брзо добити информацију, па вас овом приликом молимо за стрпљење.

  Што се тиче расхода мопеда и бицикала, при крају је решење тог проблема, а за набавку нових се мора поштовати законска процедура, кроз јавне набавке.
  Када су у питању Пос терминали, са Поштанском штедионицом је склопљен договор, тако да ће поште у којима недостају, бити ускоро опремељене истим.
  Стамбено питање је комплексно и добијен је одговор да ће се брзо иницирати разговор у Влади РС за промену Закона о становању.


  Допис за штампу
  Image

  О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

  #Синдикат #Пошта #Инфо

  Дана 10.03.2021. године, в.д. директора Предузећа, господин Зоран Ђорђевић, одржао је састанак са председницима синдиката који делују у Јавном предузећу „Пошта Србије“.

  На састанку је, поред упознавања, изнео своје виђење о стању у Пошти, правцима даљег деловања, функционисања и развоја Поште. Такође, осврнуо се и на однос синдиката и пословодства и презентирао како би та сарадња требала да изгледа.
  Синдикат ПТТ Србије је на састанку предочио са каквим проблемима се сусрећу запослени у Пошти, са акцентом на материјални положај радника и мањак инвестиција у стварању бољих услова рада.
  Прво питање, које се мора одмах решити, у марту месецу, је исплата зараде из добити. Тражено је да се в.д. директора својим ауторитетом заложи, како би се на Влади РС потврдила Одлука о расподели добити, која је донета на Надзорном одбору Предузећа 26.02.2021. године, и тиме стекну услови да се иста исплати. Добили смо обећање од в.д. директора Предузећа да ће на ову тему ускоро разговарати са премијерком, Аном Брнабић и министром финансија, Синишом Малим, о чему ће нас информисати.
  После решавања овог проблема треба сести и конкретно направити приоритете и решавати их заједно кроз дијалог: повећање зарада, јавне набавке везана за набавку технолошких возила и мопеда, број извршилаца, итд. Очекујемо и надамо се коректној сарадњи у периоду пред нама.


  Допис за штампу
  Image

  О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

  #Синдикат #Пошта #Инфо

  Састанак у Министарству привреде, други по реду, који смо најављивали, одржан је данас, 23.02.2021. године. Састанку су присуствовали, поред министарке Привреде и њених сарадника, шеф Кабинета Министарства финансија и државни секретар Министарства финансија, в.д. директора ЈП „Пошта Србије“ са делом пословодства, као и представници Синдиката ПТТ Србије.

  Да подсетимо, на првом састанку се расправљало о две теме:
  1. Материјални положај запослених у Пошти Србије и
  2. Број извршила у технологији и њихов радни статус.

  Ово друго питање је решено у току јануара и фебруара месеца 2021. године, а на данашњем састанку је било, искључиво, речи о материјалном положају запослених, тј. висини зараде и начину за повећање исте. После изнетих свих аргумената о тешком материјалном положају запослених, условима рада, као и огромном незадовољству, Синдикат ПТТ Србије је тражио од оснивача да се са пословодством договори и изнађу средства за повећање зарада одмах.
  Представници оба министарства, као и пословодство, су се сложили са изнетим ставовима Синдиката ПТТ Србије, али су констатовали да је повећање зарада одмах немогуће. Наш предлог да се држава одрекне свог дела добити за 2020. годину, како би се искористио за повећање зарада, није могућ због законских оквира. Оно што је реално и што се као компромис наметнуло је да се, у јуну месецу, изврши анализа пословања у Предузећу, да држава половином године излази са пакетом помоћи привреди и да је тада реално да се одобри повећање зараде запослених у „Пошти Србије“ од 5%. Дато је чврсто обећање да ће договорено бити реализовано.
  Што се тиче зараде из добити, популарно тринаесте плате, већ смо пре рекли да је евидентно, сада само да потврдимо и да прецизирамо да је по Завршном рачуну остварена добит 987 милиона динара, од тога 50% запосленима, дакле 493 милиона и исто толико оснивачу.
  Констатујемо да је добит дупло мања у односу на прошлу годину, због услова у којима смо пословали, и да ће по запосленом сада износити око 22.000,00 динара. Исплата ће бити сигурно, надамо се у марту месецу текуће године.


  Допис за штампу
  Image

  ИНФОРМАЦИЈА ЗА СВЕ ПРЕДСЕДНИКЕ С.О. СИНДИКАТА ПТТ СРБИЈЕ

  #Синдикат #Пошта #Инфо

  Поштовани,

  Обавештавамо чланство Синдиката ПТТ Србије да, део трошкова лечења инфекције вирусом COVID 19 (или чак целокупан износ у зависности од висине трошкова) могу рефундирати преко Фонда солидарности Синдиката ПТТ Србије.

  Уз достављене рачуне, неопходно је доставити и фотокопију медицинске документације у којој је наведена терапија. Дакле, предмет рефундирања су лекови који су наведени у лекарској документацији као део терапије.

  Такође Вас обавештавамо да Управни одбор Фонда солидарности случајеве хоспиталног лечења вирусом COVID 19, третира као тежи облик болести и на основу достављене отпусне листе из болнице, одобрава солидарну помоћ од 10.000,00 динара, без потребе достављања рачуна.

  Image